Privacybeleid

Het webplatform videoevent.be maakt soms gebruikt van een HeartBeat API. Dit is een op maat gemaakt systeem door Potvos. Het privacy­beleid van Potvos kunt u terug­vinden op www.potvos.video/privacy

Laatste wijziging: 2022-02-02 16:58:02

Definities

Potvos is een brand van Wingmen NV met maatschappelijke zetel op de Kempische Steenweg 311 bus 5.01 in 3500 Hasselt – België. Wingmen NV is deel van de Divirsiti cluster binnen de Cronos Groep. Potvos treedt op als de verwerker van uw persoons­gegevens.

De organisator van het online-evenement is uw contact­persoon over gegevens­verwerking. De organisator is een klant van Potvos en gaf Potvos de opdracht om dit evenement te realiseren en bijhorende gegevens te verzamelen. De organisator treedt op als de verwerkings­verantwoordelijke.

Met persoons­gegevens bedoelen we alle gegevens die u heeft opgegeven om het online-evenement bij te wonen. Dit zijn: de gegevens die u heeft ingevuld om de pagina te openen en/of de gegevens die u heeft ingevuld in een registratieformulier om uw (unieke) link te ontvangen om het evenement te bereiken. Deze persoons­gegevens worden gekoppeld aan uw kijkgedrag tijdens het online-evenement.

De functionaris gegevens­bescherming binnen Potvos is Tim Vervoort, bediende van Wingmen NV.

De data­verzameling door de HeartBeat API gebeurt met gerechtvaardigd belang. Wanneer u een video van Potvos bekijkt die gebruik maakt van de HeartBeat API dient u telkens expliciet toestemming te geven. Als bezoeker kan u de dataverzameling door de HeartBeat API weigeren via het cookie formulier. Er worden dan geen continue gegevens verzameld, alleen: of u wel of niet de pagina heeft geopend en op welk tijdstip dat gebeurd is. Wanneer uw aanwezigheid nood­zakelijk was om een bepaald certificaat te behalen (bijvoorbeeld accreditatie m.b.v. uw RIZIV-nummer), zal de organisator mogelijk het certificaat niet toekennen wanneer u cookies weigert, omdat de organisator dan geen inzicht heeft in uw kijkgedrag naar de video.

De HeartBeat API gebruikt pseudonimisering. Uw kijkgedrag wordt gelinkt aan een uniek sessie-identificat­ienummer en wordt in een andere database opgeslagen dan de tabel waarin identificatie­nummers gekoppeld worden aan de door u ingevulde persoons­gegevens in het registratie of aanmeld­formulier.

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Hoe u deze data kan inkijken en mogelijk overdragen naar een andere partij wordt verder uitgelegd in sectie ‘Dataportabiliteit’. Hieraan wordt gehoor gegeven binnen zeven kalenderdagen.

Tenslotte heeft u ook recht op vergetelheid. U kan ons mailen op data@potvos.video om uw data te laten verwijderen. Hieraan wordt gehoor gegeven binnen zeven kalender­dagen.

Werking

De enige vorm van tracking die gebruikt wordt op videoevent.be is onze eigen HeartBeat API. Zo gebruiken we bijvoorbeeld geen Google Analytics.

Om open te zijn over de werking en het doel van dit systeem lijsten we hieronder de werking op:

  1. Vooraleer dat u de video of livestream kan bekijken wordt u gevraagd om een formulier in te vullen en hier uw persoonlijke gegevens achter te laten. Met deze gegevens wordt uw kijk­sessie geregistreerd.

  2. Tijdens uw bezoek aan de webpagina van het online-evenement, registreert onze HeartBeat API of u actief aan het kijken bent naar de uitzending. Het systeem meet of u het tabblad met de uitzending actief is. Met deze gegevens kan de organisator het kijkgedrag van de bezoekers van het online-evenement inkijken. De organisator zie wanneer welke bezoeker actief gekeken heeft naar de uitzending, de live­stream had openstaan en op een ander tabblad bezig is of helemaal niet heeft gekeken. Deze analyze gebeurt constant in de tijd tijdens het online-evenement. Deze gegevens kunnen mogelijk ook gelinkt worden aan verstuurde chat­berichten en antwoorden op polls, quiz­vragen en/of feedback­formulieren op vraag van de organisator.

  3. Deze persoons­gegevens worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het kijk­gedrag van de bezoekers. Hieruit kan de organisator onder meer afleiden wat de gemiddelde kijktijd is, wanneer bezoekers kijken en niet meer kijken en kunnen ze accreditatie geven indien van toepassing of de kijkers gepersonaliseerd contacteren.

Derden

Deze persoons­gegevens zijn eigendom van de organisator. Potvos is hier de verwerker en stelt alleen de verwerkte persoons­gegevens ter beschikking aan de organisator op aanvraag. Potvos geeft zelf de persoonsgegevens niet door aan derden.

Hosting

De persoons­gegevens zijn beveiligd opgeslagen op een server die gehost wordt bij Headr BVBA (privacybeleid). We gebruiken een versleutelde verbinding over het internet om gegevens door te sturen (HTTPS). Data is opgeslagen in databases waartoe alleen Potvos toegang heeft. Wacht­woorden zijn voldoende complex en gegenereerd door een paswoord­generator en worden op regelmatige basis gewijzigd. De organisator heeft alleen maar toegang tot rapporten die door Potvos automatisch gegenereerd worden van deze gegevens.

Wat ziet de organisator

De organisator ontvangt van Potvos:

Gegevens verwijderen en anonimiseren

Deze gegevens worden geanonimiseerd na veertien kalender­dagen na afloop van het online-evenement. Dat wil zeggen dat het kijk­gedrag behouden blijft, maar niet langer gelinkt kan worden aan de bezoeker als persoon. Alle persoons­gevens die de bezoeker kunnen identificeren worden na veertien kalender­dagen verwijderd. De gegevens die wel bewaard worden door Potvos kunnen niet langer gelinkt worden aan de persoons­gegevens. Op dat moment heeft enkel de organisator nog een export van alle persoons­gegevens ter beschikking. Hoe de organisator hier mee omgaat, zal beschreven staan in het privacy­beleid van de organisator. Potvos heeft hier geen invloed op.

Dataportabiliteit

U heeft recht op gegevens­overdraagbaar­heid waardoor u de door ons verzamelde gegevens met de HeartBeat API kan opvragen in een CSV-formaat. Praktisch ontvangt u een bestand met daarin de ruwe data die het systeem van u verzameld heeft. Dit bevat een reeks records van uw kijk­gedrag. Elke record is een tijds­interval waarin u naar een van onze video’s gekeken heeft. Zo’n record bevat: uw unieke sessie-identificatie, starttijd, eindtijd, duur en actie (actief tabblad of niet-actief tabblad).

Verwerkingsregister

Als u zich registreert om een video van ons te bekijken wordt u gevraagd om persoons­gegevens in te vullen, zo heeft de organisator zicht op wie interesse heeft in de video. Deze gegevens bevatten ondermeer – maar niet uitsluitend – uw naam, uw e-mailadres en de video of het evenement waarvoor u zich registreert.

Wanneer u naar de video kijkt wordt uw kijk­gedrag geregistreerd a.d.h.v. volgende gegevens: de video of het evenement dat u kijkt, de starttijd, de eind­tijd en uw actie (het browser­tabblad met de video staat in focus of het browser­tabblad staat niet in focus – u bent met uw muis in een ander browser­tabblad of een ander venster aan het werk).

Vragen?

Heeft u toch nog bemerkingen na het lezen van dit privacy­beleid? Contacteer onze functionaris gegevens­bescherming binnen Potvos, Tim Vervoort via data@potvos.video of neem contact op met de organisator.